Hét zakelijke netwerkplatform van de regio Nijmegen!

Bekijk ook: Huis-aan-huismagazine Hallo! Nijmegen | Arnhem Business | Business Meets

Disclaimer, privacy en cookiebeleid

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kunnen RAN Media B.V. en de aan haar gelieerde merken (hierna tezamen aangeduid als: "Arnhem Business en Nijmegen Business") niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Arnhem Business en Nijmegen Business aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Arnhem Business en Nijmegen Business. Arnhem Business en Nijmegen Business kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Arnhem Business en Nijmegen Business kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Arnhem Business en Nijmegen Business garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Arnhem Business en Nijmegen Business behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites
Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Arnhem Business en Nijmegen Business is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites  en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacybeleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Privacy beleid

Arnhem.business en Nijmegen.business zijn websites RAN Media B.V. Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van (mobiele) websites en diensten en producten van RAN Media (hierna: “Arnhem Business en Nijmegen Business”). Met dit privacy beleid verschaft Arnhem Business en Nijmegen Business informatie over de gegevens die wij verwerken van onze abonnees op tijdschriften en klanten en gebruikers van onze (mobiele) websites, webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, evenementen en acties, prijsvragen en loyalty programma’s.

De informatie die wij verwerken (hierna aangeduid als: "persoonsgegevens") wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG wetgeving. De verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens is RAN Media (Hogelandseweg 88, 6545 AB Nijmegen).

 

Lees hier meer over de Privacyverklaring van RAN Media

 

Cookiebeleid

 

Lees in onze Privacyverklaring over ons Cookiebeleid.