Hét zakelijke netwerkplatform van de regio Nijmegen!

Bekijk ook: Huis-aan-huismagazine Hallo! Nijmegen | Arnhem Business | Business Meets
Sluiten X Pathe Business

Nieuws

Energiezuinig ventileren

Gepubliceerd op: 18 september 2019

Voor een goed binnenklimaat zijn er drie zaken nodig: een prettige temperatuur, aanvoer van verse buitenlucht en afvoer van oude lucht. Balansventilatie is een systeem van mechanische ventilatie waarbij de hoeveelheid aangevoerde verse lucht volledig in balans is met de hoeveelheid afvoerde vervuilde lucht. Het is een gesloten ventilatiesysteem dat bestaat uit een ventilator, een warmte terugwin unit (WTW), en een aantal luchtkanalen.

Uit de vochtige ruimtes (badkamer, wc, keuken) wordt de gebruikte lucht afgezogen en in de droge ruimtes (woonkamer, slaapkamer) wordt verse lucht ingeblazen. Hierdoor ontstaat een prettig luchtklimaat in de woning en een comfortabele temperatuur. Let op bij ventilatieroosters kopen; er zijn verschillende roosters voor binnen en buiten de woning.

Hoe werkt balansventilatie?

De ventilatie unit vormt het hart van de installatie. Hierin zitten twee ventilatoren. Eén ventilator zuigt de gebruikte lucht in de woning aan en voert deze naar buiten af. De andere ventilator zuigt verse lucht aan en blaast deze vervolgens in de woning. Indien er sprake is van warmteterugwinning (WTW), zorgt een warmtewisselaar ervoor dat er warmte-uitwisseling plaats vindt tussen beide gescheiden luchtstromen. De koude buitenlucht wordt dan voorverwarmd met de warmte van de uitgaande lucht. Dit levert een behoorlijke energiebesparing op omdat de inkomende lucht in principe gratis wordt voorverwarmd.

Waarom balansventilatie?

Bij moderne woningen wordt steeds meer aandacht besteed aan luchtdicht isoleren. Energie besparen wordt immers pas echt effectief wanneer de woning luchtdicht is geïsoleerd. Maar de verse lucht moet natuurlijk wel ergens vandaan komen en het liefst niet via ongecontroleerde luchtstromingen, zoals bij standaard mechanische ventilatie het geval is. Deze luchtstromingen zorgen voor grote warmteverliezen. Door de aan- en afvoer van verse lucht volledig te controleren wordt de aanwezige warmte zo goed mogelijk benut. Dit levert lage energiekosten op en een vermindering van de CO2 uitstoot.

Een goede luchtkwaliteit omdat de inkomende lucht wordt gefilterd. Pollenfilters en andere speciale filters kunnen geïnstalleerd worden waardoor mensen met allergieën minder last hebben van problemen met de luchtwegen.