Hét zakelijke netwerkplatform van de regio Nijmegen!

Bekijk ook: Huis-aan-huismagazine Hallo! Nijmegen | Arnhem Business | RAN Business Ontmoet

Nieuws

“Het gaat nog steeds goed met het Wijchens/Nijmeegse bedrijventerrein Bijsterhuizen!”

Gepubliceerd op: 18 december 2018

Dat is de conclusie die getrokken kan worden uit de jaarlijkse barometer die de bedrijvenvereniging Bijsterhuizen in 2018 heeft laten opstellen. Jaarlijks organiseert de bedrijvenvereniging een enquête onder haar leden . Deze enquête heeft weliswaar geen wetenschappelijke status maar geeft wel heel duidelijk aan hoe de trend is onder de bedrijven op Gelderlands grootste bedrijventerrein Bijsterhuizen. Ruim 45 procent van de leden heeft deelgenomen aan de barometer 2018.

Het aantal werknemers (fte’s) blijft doorgroeien tot ruim boven de 6000. Terwijl 63% van de respondenten een verdere stijging  van de omzet voorziet, komt de totale omzet op het bedrijventerrein over 2017 naar schatting op 2 miljard euro! Werd de groei vorige jaren nog opgevangen met bestaand vast- en flex-personeel, de trend is nu dat de eerdere groei van vaste medewerkers doorzet.

Bijna de helft van de respondenten geeft aan meer dan 2% van de omzet te besteden aan innovatie. Eerder was de belangrijkste reden om te investeren in duurzaamheid: de te behalen kostenbesparing. De trend dat de ondernemers een gelijke waarde hechten aan investeren in duurzaamheid om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en om bij te dragen aan een beter milieu, zet door.

Samengevat waarderen de bedrijven van de bedrijvenvereniging Bijsterhuizen het economische klimaat met het rapportcijfer 7,5 (2015: 6,3 2016: 7,0 en 2017: 7,4). De stijging van dit rapportcijfer vlakt wat af maar is nog steeds goed.

Een overzicht van de belangrijkste conclusies van de barometer 2018 lees je hier.

 

Waarschijnlijk vind je onderstaande artikelen ook interessant