Hét zakelijke netwerkplatform van de regio Nijmegen!

Bekijk ook: Huis-aan-huismagazine Hallo! Nijmegen | Arnhem Business | RAN Business Ontmoet

ARN BV: 'Wij dragen bij aan energieneutraal Beuningen in 2040'

Gepubliceerd op: 21 maart 2019 | Artikel uit Nijmegen Business editie 02 - 2019

Op de gemeentelijke website ‘Energiek Beuningen’ wordt ARN in Weurt met name genoemd als bedrijf dat al een mooie bijdrage levert aan een duurzaam Beuningen. Dat is strelend voor  eenieder die binnen of ten behoeve van ARN werkt, maar vanwaar die loftuiting?

Vanaf het moment dat de installaties van ARN in bedrijf werden genomen, is de focus gericht op een zo milieuvriendelijk mogelijke wijze van afvalverwerking onder gelijktijdig maximale opwekking van duurzame energie. Sorteeranalyses wijzen jaar op jaar uit dat ruim de helft van de restfractie huishoudelijk en daarmee overeenkomend bedrijfsafval in Nederland bestaat uit biologisch (of organisch) materiaal; de rest is geproduceerd uit aardolieproducten. 

Energie die voortkomt uit het verbranden van dat biologische deel wordt als duurzame bio-energie bestempeld. ARN produceert daaruit vanouds elektriciteit en sinds een reeks van jaren ook warmte voor het warmtenet. Energievormen die dus voor meer dan de helft als ‘groene energie’ worden aangemerkt. 

Andere groene energiebronnen

Daarnaast produceert ARN ook volledig groene energie. Dat geldt voor het gas dat uit de stortplaats wordt gewonnen en wordt omgezet in warmte voor het warmtenet. Dat geldt zeker ook voor de 2,6 miljoen kubieke meter biogas van aardgaskwaliteit die door het vergisten van het gft-afval uit de regio Nijmegen wordt geproduceerd. Het is dit gas, waarop de bussen van Breng rijden. Biogas gebruiken in plaats van aardgas of andere fossiele brandstoffen, geeft een flink CO2-voordeel. 

Bij de opwerking van het gas uit de vergister tot aardgaskwaliteit wordt CO2 afgezonderd en opgevangen, en vervolgens geleverd aan glastuinbouwbedrijven die het gebruiken als gasvormige meststof voor hun gewassen. Wat uit het gft-afval overblijft, is hoogwaardige compost waarin koolstof voor een groot deel blijvend wordt gebonden. Daarnaast liggen op het dak van de verbrandingsinstallatie nog eens honderden zonnepanelen. Drie andere CO2-voordelen dus. 

De inhoud van de restbak met grofvuil uit de milieustraat en datgene wat aan grof huisvuil nog per kraakperswagen aan huis wordt opgehaald, gaat sinds een aantal jaren niet meer rechtstreeks de verbrandingsinstallatie in, maar wordt eerst voorgesorteerd op herbruikbare componenten. Wat herbruikbaar lijkt, wordt afgevoerd naar een sorteerinstallatie elders, waar het verder wordt (na)gesorteerd. Dit helpt een handje om Beuningen in 2030 50% circulair te doen zijn. 

ARN deelt de mening dat duurzaamheid niet vroeg genoeg kan beginnen. Daarom kunnen alle basisscholen in Beuningen gebruikmaken van een ARN-lespakket, gevolgd door een door ARN verzorgde gastles en afgerond met een bedrijfsexcursie bij ARN om alle preventie- en hergebruiksmogelijkheden te leren kennen en te aanschouwen. Hiermee stimuleren wij kinderen om hun frisse ideeën te ontwikkelen en om nieuwe invalshoeken voor duurzame oplossingen te leren zien.

Daarmee zijn alle denkbare mogelijkheden om Beuningen te helpen verduurzamen nog niet uitgeput. Samen met het gemeentebestuur wordt gekeken naar mogelijkheden om ook warmte van ARN op Beunings grondgebied te gebruiken. NovioVolta onderzoekt voor de Beuningse inwoners of méér zonnepanelen bij ARN kunnen helpen om Beuningen verder van duurzame energie te voorzien. En laten we niet vergeten dat ARN voor een flink stuk werkgelegenheid zorgt. 

Ruim 100 eigen medewerkers en ongeveer het dubbele aantal dat via lokale en regionale contractors permanent of frequent op ARN-terrein aan het werk is. Uiteraard niet allen enkel afkomstig uit de gemeente Beuningen, maar wel uit de directe regio. Werkgelegenheid en korte reisafstanden. Ook dát beschouwen wij graag als een aspect van duurzaam ondernemen.  

Luierrecycling

De afgelopen periode haalde ARN het nieuws omdat zij begonnen is met de recycling van gebruikte luiers (baby- en incontinentiemateriaal). De opzet is om de kunststoffen uit de luiers te recyclen en om gas uit de inhoud van de luiers te winnen. Dat laatste overigens in samenwerking met Waterschap Rivierenland. Een eerste reactor is net voor de jaarwisseling bij ARN in gebruik genomen. Natuurlijk komen daar te zijner tijd ook luiers uit Beuningen voor in aanmerking. Toch heeft ARN aan de regio Nijmegen gevraagd om even te wachten met het ontwikkelen van een gescheiden inzamelsysteem voor luiers totdat de kinderziektes zijn overwonnen, die je bij het ontwikkelen en ingebruikname van zo’n uniek nieuw concept kunt verwachten. Daarna komt dus ook Beuningen aan de beurt. 

Waarschijnlijk vind je onderstaande artikelen ook interessant