Hét zakelijke netwerkplatform van de regio Nijmegen!

Bekijk ook: Huis-aan-huismagazine Hallo! Nijmegen | Arnhem Business | Business Meets

BENG proof bouwen

Gepubliceerd op: 23 maart 2020 | Artikel uit Arnhem Business editie 02 - 2020 & Nijmegen Business editie 02 - 2020

De bouwwereld staat nooit stil. Elk jaar komen er weer nieuwe wetten en voorschriften bij waar de bouwwereld zich aan heeft te houden. Helemaal het duurzaam bouwen met oog voor de toekomst is momenteel een hot topic. Zo moeten alle nieuw te bouwen gebouwen (zowel woningbouw als utiliteitsbouw) vanaf 1 juli 2020 voldoen aan de Bijna Energieneutrale Gebouw eisen (BENG-eisen) om het energieverbruik te verlagen.

Hiermee levert Nederland een belangrijke bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelen die in Parijs zijn vastgesteld en de afspraken in het Energieakkoord, aldus minister Ollongren. In de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) is namelijk afgesproken dat alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal moeten zijn vanwege hun grote bijdrage aan het energieverbruik (bijna veertig procent) en de daarmee gepaard gaande CO2-emissies (36 procent van de Europese emissie). Met de nieuwe BENG-eisen zet Nederland een belangrijke stap om het energiegebruik van woningen en andere gebouwen te beperken.

BENG versus EPC

De strengere eisen hebben uiteraard grote consequenties voor iedereen die werkzaam is in de bouwwereld. Tot nu toe zijn zij gewend zich te moeten houden aan de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC), de huidige eis voor nieuwbouw. De nieuwe BENG-eisen zijn echter veel strenger wat betreft de energiezuinigheid van een gebouw. Was het bij de EPC nog mogelijk om een matige isolatie van de schil van een gebouw te compenseren door het plaatsen van (extra) zonnepalen, na de invoering van de BENG-eisen is compenseren niet meer aan de orde. BENG stelt namelijk zelfstandige eisen aan de schil van een gebouw én aan het aandeel hernieuwbare energie. Voor veel bouwers zal dit dus betekenen dat zij ingesleten gewoontes los moeten laten om te kunnen voldoen aan het nieuwe proces.

Drie indicatoren

De BENG-eisen zijn opgebouwd rond drie indicatoren: de maximale energiebehoefte in kilowattuur per vierkante meter gebruiksoppervlak per jaar (BENG 1), het maximaal primair fossiel energieverbruik in kilowattuur per vierkante meter gebruiksoppervlak per jaar (BENG 2) en het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (BENG 3). 

Voor iedere gebruiksfunctie – van woning tot kantoor, school of ziekenhuis – zijn de drie verschillende BENG-eisen vastgelegd. Zo loopt de eis aan het aandeel hernieuwbare energie uiteen van ten minste dertig procent tot ten minste vijftig procent, afhankelijk van de gebruiksfunctie van het gebouw. Voor standaard woongebouwen en onderwijsgebouwen is dit bijvoorbeeld ten minste 40 procent en voor winkels en kantoren ten minste 30 procent.

Zes maanden voorbereidingstijd

Zoals hierboven ook al wordt genoemd zijn de gevolgen voor iedereen die werkzaam is in de bouwwereld dus behoorlijk. Zij moeten immers hun werkwijze omgooien om te kunnen voldoen aan alle nieuwe eisen. Toch was het merendeel van de partijen het erover eens dat er echt stappen gezet moesten worden om de energiebehoefte te beperken. 

Om te zorgen dat de markt zich goed voor kan bereiden op alle nieuwe eisen, vindt de daadwerkelijke inwerkingtreding pas zes maanden later plaats. Voor alle nieuwbouw geldt dat de aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 juli 2020 moeten voldoen aan de eisen voor BENG, maar ‘pas’ op 31 december van dit jaar moeten alle nieuwe gebouwen ook echt BENG proof zijn. Voldoen bouwbedrijven na 1 januari 2021 nog steeds niet aan alle BENG-eisen, dan krijgen zij geen omgevingsvergunningen meer.