Hét zakelijke netwerkplatform van de regio Nijmegen!

Bekijk ook: Huis-aan-huismagazine Hallo! Nijmegen | Arnhem Business | Business Meets

Buro Waalbrug Adviseurs voor de Leefomgeving over hun integrale aanpak

Gepubliceerd op: 11 november 2013

Wil Haans, Jeroen Langbroek, Dènes Jansen, Lars Schothuis en René Gertsen vormen samen het nieuwe Buro Waalbrug. Ze zijn afkomstig van Pouderoyen Compagnons BV, het bekende Nijmeegse stedenbouwkundig bureau dat eind mei faillissement aanvroeg. “We beginnen met Buro Waalbrug natuurlijk niet vanuit het niets, we hebben met zijn vijven alle expertise in huis en samen 85 jaar ervaring, waarmee we alle klanten in de regio van dienst kunnen zijn. Breed gespecialiseerd, met een integrale en flexibele aanpak van projecten, want dat is wat de nieuwe markt vraagt.”

 

In het logo is de rivierenloop in de regio duidelijk zichtbaar. “Met onze naam refereren we aan het regionale karakter van ons klantenbestand, maar ook aan het maken van verbindingen.We mikken in hoofdzaak op opdrachten in de ruimere regio van het rivierenlandschap dat ons omringt. “De disciplines binnen Buro Waalbrug zijn zeer divers, van stedenbouwkundige, landschapsontwerper en tekenaar tot jurist, adviseur ruimtelijke ordening en adviseur digitalisering. “We opereren echt als team. Wij bestrijken het hele spectrum van de ruimtelijke ordening en de vormgeving van de leefomgeving. Van het stedenbouwkundig en landschappelijk ontwerp tot en met de juridische borging en de digitale verbeelding. Daardoor kunnen we efficiënt reageren op wijzigende omstandigheden of nieuwe inzichten. We houden ons onder andere bezig met het opstellen van bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen, het formuleren van ruimtelijke en beleidsmatige kaders, het maken van verkavelingsstudies, inrichtingsplannen en beeldkwaliteitplannen. Opgaven kunnen betrekking hebben op een enkel perceel of zich uitstrekken tot integrale gebiedsontwikkeling. Door onze kennis en expertise adviseren we over verschillende ruimtelijke en planologisch-juridische vraagstukken en begeleiden we ook planprocessen. Dat wij daarbij ook “de taal” van de gemeente spreken is een groot voordeel om processen efficiënt te doorlopen.”

Andere markt
De markt is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Tot en met de negentiger jaren hadden gemeenten vaker vaste relaties met bureaus. Het stedenbouwkundig bureau gaf over een lange periode inhoud aan de ideeën over hoe de stad en het landschap in te richten. In deze tijd zie je een dynamische markt, waarbij het gemeentelijke beleid steeds meer is gericht op het aanwakkeren van initiatieven uit de markt, de zogenaamde uitnodigingsplanologie. Per project verschillen de onderlinge verantwoordelijkheden en belangen. Soms veranderen de omstandigheden zelfs tijdens het project. Die tendensen moet je als bureau herkennen en volgen om zo de beste strategie voor je opdrachtgever te bepalen. Dan werkt de compactheid van ons bureau en de veelzijdigheid van onze kennis als een groot voordeel. De crisis biedt dus ook kansen, juist voor een bureau met een wat kleinere omvang.”

Kansen en bedreigingen
De dynamiek van de markt biedt kansen, maar er liggen ook bedreigingen op de loer. “Het kan heel eenvoudig lijken om bijvoorbeeld voor oplossingen te kiezen die op korte termijn helpen, terwijl je op de middellange en lange termijn problemen kunt verwachten, omdat bijvoorbeeld te weinig aandacht is besteed aan de kwaliteit van woningen en leefomgeving. Het gaat om visie, om een rode lijn. Klopt die visie, is daar goed over nagedacht, dan bouw je aan de toekomst. Daarom staat het creëren van een duurzame leefomgeving centraal in onze aanpak voor de verschillende projecten. We bekijken een opdracht vanuit verschillende invalshoeken, waarbij we ook letten op landschappelijke en juridische aspecten, denk bijvoorbeeld aan de eigenheid van een gebied en de invloed van wettelijke procedures op ruimtelijke ontwikkelingen. Daarom staat er ‘Adviseurs voor de Leefomgeving’ op onze kaartjes.Het gevolg is een integraal afgewogen plan, waarin niet alleen alle aanwezige belangen op juiste wijze zijn geborgd, maar waarin een visie is neergelegd die ook in de toekomst van grote waarde zal blijken te zijn.”

Luisteren naar elkaar
De kracht van de locatie en de gemeenschap is volgens de mensen van Buro Waalbrug een bepalende factor in elk plan. “De specifieke kenmerken van een gebied en de mensen die daar wonen, is een belangrijk uitgangspunt voor elke ruimtelijke opgave. In een plan moet je vervolgens een evenwicht zien te vinden tussen particuliere en publieke belangen. Niet altijd eenvoudig, het begint met goed luisteren naar de opdrachtgever en het samen formuleren van de specifieke vraag. Voor een soepel planproces moet je ook vroegtijdig rekening houden met algemene waarden en afwijkende standpunten. Wij zoeken daarom altijd de dialoog om zo tot de beste oplossing te komen. Dat doen we ook met zijn vijven. In vrijwel alle opdrachten spelen we alle vijf een rol, dat maakt de oplossing niet alleen beter, je krijgt ook oog voor de expertise van je collega’s, daar pik je vanzelf iets van mee. Het resultaat? Een beter uitgewerkt plan, dat past in de omgeving en bij de lokale cultuur, en dus in de regio.” 

Waarschijnlijk vind je onderstaande artikelen ook interessant