Hét zakelijke netwerkplatform van de regio Nijmegen!

Bekijk ook: Huis-aan-huismagazine Hallo! Nijmegen | Arnhem Business | Business Meets

Een nieuw bestuur en een nieuwe naam voor LEC Regio Nijmegen

Gepubliceerd op: 29 september 2020 | Artikel uit Nijmegen Business editie 2020 - 06

In februari 2013 besloot een groepje ondernemers samen met de kennisinstellingen ROC en HAN en lokale gemeente, waaronder Nijmegen de logistieke sector prominenter op de kaart te zetten. Zij richtten daartoe het Logistiek Expertise Centrum (LEC) Regio Nijmegen op. Begin dit jaar werd de stuurgroep een stichting en bij een stichting hoort een bestuur. Voorzitter Gert Jan Willems vertelt hoe onder andere een rapport vanuit de provincie Gelderland een belangrijke aanleiding was voor het oprichten van de groep.

Dat rapport laat zien dat in de Gelderse Vallei meer dan 12% van de beroepsbevolking werkzaam is binnen de logistieke sector, verdeeld over drie regionale hotspots die nauw samenwerken: Rivierenland, Nijmegen en Liemers/Achterhoek. Het samenwerkingsverband is tevens een krachtenbundeling tussen overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek. Het heeft een tweeledig doel. Enerzijds wil men de plaatselijke economie stimuleren door logistieke activiteiten te versterken. Anderzijds wil men het logistieke vestigingsklimaat en de regionale concurrentiepositie verbeteren door intensievere samenwerkingsverbanden te creëren en door actief kennis te delen.

NIEUW BESTUUR

Het bestuur van het LEC Regio Nijmegen is een goede afspiegeling van de verschillende domeinen die samenwerken: twee leden vertegenwoordigen de overheid, twee de kennisinstellingen en de overige leden zijn ondernemer. Zo ook Gert Jan: “Samen hebben we plannen gemaakt. We wilden meer aan branding doen, meer voor onze achterban betekenen en de logistieke sector meer betekenis geven door profilering en imagoverbetering en daarmee het bestaande beeld van de logistiek doorbreken.” Het LEC Regio Nijmegen zet zich daarom in voor de acquisitie van nieuwe logistieke activiteiten en arbeidsplaatsen en richt zich op het organiseren van thematische bijeen komsten. Ook fungeert het als logistieke vraagbaak en ‘makelaar’ tussen de verschillende opleidingen, cursussen en trainingen.

VERBINDEND & VRAAGGERICHT

Het LEC Regio Nijmegen heeft hiermee een verbindende rol en deelt actief kennis en kunde op het gebied van transportreductie, synchro-modaliteit en schonere brandstoffen, onder andere tijdens open dagen en gastdocentschappen, bij bedrijfsbezoeken, of op logistieke beurzen. Het doel: meer werkgelegenheid, omzet en een betere capaciteitsbenutting.

Hierbij aansluitend is het bestaande onderwijsprogramma kritisch bekeken en drastisch omgegooid. Een complexe onderneming. Gert Jan: “In plaats van dat MBO- en HBO-studenten naar school gaan en algemene lessen volgen, gaan zij aan de slag met vraagen probleemstellingen die wij vanuit bedrijven hebben gekregen. Het leerprogramma sluit hierdoor perfect aan bij de praktijk. We ontvingen een landelijke subsidie, want ook de centrale overheid zag het belang ervan in.”

LOGISTICS VALLEY & BRANDING

Ook het in 2016 ontstane Logistics Valley komt uit de koker van het LEC Regio Nijmegen. Dat wordt per 1 januari 2021 tevens de nieuwe naam van de organisatie. “Logistics Valley Regio Nijmegen” En dat is bij lange na niet het enige dat het LEC Regio Nijmegen heeft bewerkstelligd. Zo werd dankzij de inzet van het LEC Regio Nijmegen het Knooppunt Bankhoef aangepakt en wordt momenteel gekeken naar de mogelijkheden voor een verbreding van snelwegen als de A15. Er is intensieve samenwerking met Logistics Valley Liemers/Achterhoek en met Logistics Valley Rivierenland (LHR), ook als het om onderwerpen als waterstof en zero emissie gaat. Alles op het gebied van logistiek is centraal geregeld. De meeste gemeenten concurreren niet met elkaar als het om het binnenhalen van een lead gaat, maar bekijken juist sámen waar de gehele ‘driehoek’ Nijmegen - Liemers/ Achterhoek - Rivierenland het meest bij gebaat is.

Het LEC Regio Nijmegen heeft onze regio beter op de kaart gezet. Profilering en branding waren daarbij cruciaal. Niet alleen de centrale overheid ziet de potentie van deze regio, ook grote partijen als Heinz Lidl en Ahold vestigden zich hier graag. Momenteel is onze regio zelfs de grootste groeiregio van het land. Gert Jan maakt als voorzitter van het LEC Regio Nijmegen deel uit van het bestuurlijk overlegorgaan van de provincie Gelderland, dat gaat over de accordering van projecten. Gert Jan: “Intussen gaan we volop door met het op vele manieren op de kaart zetten van de logistiek.”  

 Meer weten? Ga naar de website.

BESTUURSLEDEN
Gert Jan Willems, voorzitter – Verkroost b.v. Nijmegen
Folkert Potze – ROC Nijmegen
Miranda Vodegel-Janssen - HAN / Kennis DC Logistiek Nijmegen 
Heino van Ophuizen – Micodo b.v. Nijmegen 
Henri Verploegen – H.M. Verploegen b.v. Wijchen
Arnout van der Maas – Also b.v. Nijmegen
Matthijs Zwart – Koeltrans b.v. Bemmel

ADVISEURS 
Marie Thérèse Marcusse – Gemeente Nijmegen
Etienne Vermeulen – Gemeente Lingewaard
Wilfred Backers – Oost NL

PROJECT MANAGER 
Ben Hendriks

SECRETARIAAT 
Riky van Dommelen