Hét zakelijke netwerkplatform van de regio Nijmegen!

Bekijk ook: Huis-aan-huismagazine Hallo! Nijmegen | Arnhem Business | Business Meets

Geïntegreerde aanpak van notarissen en fiscalisten

Gepubliceerd op: 05 februari 2021 | Artikel uit Arnhem Business editie 2021 - 01

Voor DGA’s en familiebedrijven liggen zakelijk en privé heel dicht bij elkaar, ook juridisch. Zowel de vennootschapsstructuur, als de huwelijkse- of samenlevingsvoorwaarden en het (levens)testament moeten fiscaal zo optimaal mogelijk zijn ingericht. Afspraken kunnen immers grote financiële invloed hebben op de familie en onderneming. Dirkzwager biedt een geïntegreerde aanpak: zodra de notaris zich over deze aangelegenheden van de ondernemer buigt, kan de fiscalist gaan meedenken en andersom, eventueel samen met een collega van een ander rechtsgebied. 

Fiscaal- en civielrecht hebben veel raakvlakken. Wanneer een DGA huwelijkse voorwaarden en een testament wil laten opmaken, speelt fiscaliteit een grote rol. De inrichting daarvan heeft vrijwel altijd invloed op de belastingheffing bij bijvoorbeeld een scheiding of overlijden. De belasting moet worden gefinancierd, wat weer gevolgen kan hebben voor de financiële positie van de persoonlijke holding en de onderliggende bedrijven. We spreken fiscaal jurist Lex van Noordenburg en Ineke Meuwese, toegevoegd notaris Personen- en familierecht. Hun teams werken geïntegreerd samen, vaak aangevuld met collega’s van Ondernemingsrecht. Met deze geïntegreerde aanpak komen zij tot een zo optimaal mogelijke oplossing.

LEVENSLOOP DGA

Dat hun rechtsgebieden sterk verstrengeld zijn, illustreren Lex en Ineke met een voorbeeld: een jonge ondernemer is een bedrijf gestart en heeft een persoonlijke holding, waaronder meerdere vennootschappen hangen. Hij gaat trouwen en komt naar Dirkzwager voor huwelijkse voorwaarden en een testament. Lex: “Dan moet je goed nadenken over de inrichting daarvan. Bij risicobeperking in de privésfeer, of regulering van de gevolgen van echtscheiding of overlijden, zijn de huwelijkse voorwaarden en het testament essentieel. Hoe kun je die fiscaal optimaliseren, zodat de belastingheffing zo minimaal mogelijk is?”

GROEIEND BEDRIJF

De DGA bouwt zijn onderneming uit. Hij heeft flink wat vermogen in zijn persoonlijke holding en wil daar iets mee doen. Lex: “Als dat vermogen uit alleen maar beleggingen bestaat, dan is bij schenking of overlijden niet alleen inkomstenbelasting, maar ook schenkof erfbelasting verschuldigd. Soms kan de samenstelling van het vermogen of de organisatiestructuur zodanig worden aangepast, dat toepassing van fiscale vrijstellingen of doorschuiffaciliteiten mogelijk is. Bij schenking of overlijden is dan veel minder belasting verschuldigd.” Meestal wil de DGA die privévermogen heeft opgebouwd iets aan zijn kinderen schenken. Dan maakt Dirkzwager samen met de cliënt een civielrechtelijk en fiscaal schenkingsplan.

VOLGENDE GENERATIE

Vaak is een bedrijfsopvolging door kind(eren) het doel. Ineke: “Door onze geïntegreerde aanpak kunnen we samen met de DGA en zijn familie vroegtijdig voorsorteren op die opvolging. Huwelijkse voorwaarden, testamenten en de structurering van de onderneming zijn belangrijk om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, waardoor minder belasting is verschuldigd. Dat geldt ook voor de bedrijfsopvolgers.”

FAMILIEBEDRIJF

Het bedrijf groeit uit tot een familieonderneming. Meerdere kinderen zijn in het bedrijf gestapt. Tijd voor een familiestatuut, met daarin afspraken over hoe om te gaan met familieomstandigheden in relatie tot het bedrijf. Ook huwelijkse voorwaarden en het (levens)testament zijn onderdeel van het familiestatuut.

VERKOOP ONDERNEMING

Dan besluit de DGA zijn onderneming te verkopen. Daardoor komt er veel geld binnen in zijn persoonlijke holding. Wil hij het vermogen herinvesteren of overdragen naar de volgende generatie? Dirkzwager adviseert over de structurering van nieuwe investeringen of een fiscaal optimaal schenkingsplan. Een belangrijk moment om opnieuw naar de huwelijkse voorwaarden en het testament te kijken.

De persoonlijke holding bv moet een jaarrekening publiceren, dus voor de buitenwereld is het vermogen zichtbaar. Dat kan gevolgen hebben voor de persoonlijke veiligheid van de DGA en zijn familie. Ook kunnen gesprekken met investeerders anders verlopen als de vermogenspositie bekend is. Dirkzwager zorgt voor privacybescherming.

REGELMATIG TOETSEN

Ondernemers doen er goed aan om alles regelmatig te laten toetsen op veranderingen door wetswijzigingen of familieomstandigheden. Het is verstandig bijtijds voor te bereiden op aankomende veranderingen in de organisatie, een bedrijfsopvolging, of verkoop aan derden. Voorkom dat achteraf niet alles goed geregeld blijkt te zijn! 

Meer weten? Kijk op Dirkzwager

Waarschijnlijk vind je onderstaande artikelen ook interessant