Hét zakelijke netwerkplatform van de regio Nijmegen!

Bekijk ook: Huis-aan-huismagazine Hallo! Nijmegen | Arnhem Business | Business Meets
Sluiten X Pathe Business

Je bent ‘PAS’ zeker met Poelmann van den Broek

Gepubliceerd op: 20 september 2019 | Artikel uit Nijmegen Business editie 06 - 2019

Ons dichtbevolkte land heeft regels en wetten nodig voor een aangename en veilige leefomgeving. Ook Europa stelt regels. Recent leidde dit ertoe dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een streep zette door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Arjan Loo, advocaat ruimtelijk bestuursrecht bij Poelmann van den Broek, gaat in op de gevolgen. Collega-advocaten Jeroen Brinkman (huur- en onroerend goedrecht), Christian Gäbler (ondernemingsrecht) en Antoinette Niebeek (arbeidsrecht) werpen ieder vanuit het eigen expertisegebied hun licht op de gevolgen van de uitspraak. 

De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dat het PAS niet als basis mag dienen voor toestemming voor activiteiten die extra stikstofdepositie veroorzaken, zoals realisatie distributiecentra, uitbreiding van veehouderijen, woningbouw of aanleg van nieuwe wegen Op basis van het PAS wordt, vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor Natura 2000-gebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Maar zo’n toestemming vooraf mag niet volgens de Europese Habitatrichtlijn, die eist dat vast moet staan dat geplande maatregelen resultaat hebben. 

Gevolgen voor vergunningen

De uitspraak heeft grote gevolgen voor bijvoorbeeld de logistiek. Arjan: “Reeds verleende vergunningen kunnen teruggedraaid worden, zelfs de onherroepelijke. Bij nieuwe projecten adviseren wij cliënten om de stikstofdepositie te reduceren tot nul wanneer zij zich nabij een Natura 2000-gebied bevinden. Indien onmogelijk, worden de eisen strenger. Om een project toch doorgang te geven, kijken wij met de ondernemer hoe de gevolgen voor de natuur zoveel mogelijk te beperken zijn. De ADC-toets is de strengste toets voor echt belangrijke ontwikkelingen. Vergunningen kunnen dan slechts worden verleend als het project geen alternatieven kent, er een dwingende reden van openbaar belang is en er compenserende maatregelen getroffen worden.”

Arbeidsrecht

Antoinette: “Als vergunningen ineens komen te vervallen en bouwprojecten worden stilgelegd, kan dat ook arbeidsrechtelijke consequenties hebben. Misschien heeft de ondernemer extra personeel aangenomen voor dat project, maar ineens geen werk meer voor ze. Hij zal het loon wel gewoon moeten doorbetalen en ondertussen moeten proberen om ander werk voor ze te vinden, of de arbeidsovereenkomsten te beëindigen. Dat gaat gepaard met allerlei extra kosten. Ook eventueel ingeschakelde zzp’ers staan niet zomaar buiten de deur.”

Ondernemingsrecht

Christian: “ Het intrekken van vergunningen kan vérstrekkende gevolgen hebben voor de liquiditeit van een bedrijf. Vooral als het daardoor komt stil te liggen. Zijn schulden nog te voorkomen of reorganiseren?  Is een bestuurder aansprakelijk als het bedrijf haar verplichtingen niet meer kan nakomen als de vergunning niet wordt verleend? Wees op de hoogte de vergunningsproblematiek bij het aangaan van bepaalde rechtshandelingen! Het PAS kan gevolgen hebben op ondernemingsrechtelijk vlak; bij het aantrekken van financieringen en bij het sluiten van langdurige contracten bijvoorbeeld.”

Huur- en onroerend goed

Jeroen haakt in. Hij sprak zojuist een cliënt over de onherroepelijkheid van een vergunning. Welke gevolgen heeft het PAS als vergunningen worden teruggedraaid? “Het kan van invloed zijn bij de overdracht van onroerend goed en het opstellen van huurovereenkomsten. Wie draagt de risico’s als iets niet goed gaat? Wat als onverwachts de logistieke dienstverlening niet kan worden uitgeoefend zoals gewenst? Het is essentieel bestaande contracten hierop na te slaan.”

Concluderend

Arjan: “Verwacht wordt dat er een streep gaat door veel verleende vergunningen, zelfs bij onherroepelijkheid. Daar zijn helaas al voorbeelden van. Veel ondernemers zagen dit niet aankomen. Europa geeft richting, maar hoe iets uitpakt, verschilt per land en ondernemer. Het komend halfjaar onderzoekt het ministerie de praktische gevolgen van het PAS nader.” Conclusie: iets valt of staat met goed onderzoek en heldere contractuele afspraken aan de voorkant. Poelmann van den Broek ondersteunt je vanuit verschillende specialismen.  

Meer weten? Kijk op www.poelmannvandenbroek.nl

Waarschijnlijk vind je onderstaande artikelen ook interessant